Yıldız Holding ile VUCA Dünyası'nda Takımdaşlık Çalışması

Yıldız Holding ile VUCA Dünyası'nda Takımdaşlık Çalışması

04/07/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Yıldız Holding Global Denetim Başkanlığı ile VUCA Dünyası'nda Takım Olma temalı workshop'umuzu gerçekleştirdik. İş ortağımızdan aldığımız brief'e göre tasarlanan süreç 3 adımdan oluştu:

1- Keynote Konuşma: Bu aşamada kurucumuz ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Emre Başkan, 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu Atlantik Okyanusu geçişini temel alan ve iş dünyası ile yelken sporu arasındaki benzerlikleri somut örneklerle ortaya koyan ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi. Bu süreçte, VUCA Dünyası kavramı da teorik olarak ele alındı.

2- Deneyimleme: Katılımcılar VUCA Dünyası'nı deneyimlemek üzere yarış yelkenlilerine geçtiler ve firma yetkililerinden alınan brief ışığında tasarlanan bir gün deneyimlediler. Gün boyunca farklı aşamalardan geçen katılımcıların, sistematik olarak konfor alanlarının dışına çıkmalarını sağlayacak yöntemler kullanıldı. Bu şekilde, öğrenim ve özümseme süreçlerindeki verim artırıldı.

3- Değerlendirme: Deneyimleme süreci sonrasında, katılımcılarla yine salon ortamında toplanıldı. İnteraktif olarak, denizde tecrübe edilen atmosferin VUCA Dünyası ile ilişkisi irdelendi. Bunu takiben, iş dünyasındaki tecrübelerimiz üzerinden somut örnekler sunularak VUCA kavramının içselleştirilmesi sağlandı. Son olarak, danışmanlık modelimiz Cozmo® (Comfort Zone Model for Business) ışığında nörobilim ve konfor alanı psikolojisi hakkında temel bilgiler paylaşıldı ve insanın VUCA Dünyası'na nasıl tepkiler verebileceği ortaya koyuldu.

Bu şekilde, katılımcıların ofislerine döndüklerinde klasik salon eğitimlerinden farklı olarak içselleştirilmiş, tecrübe edilmiş ve somut olarak örneklendirilmiş unsurlarla donatılması sağlandı.

WORKSHOP'UMUZU ÖZEL KILAN NEDİR?

Bu soruya 5 adımda cevap verebiliriz:

  • Noröbilim ve konfor alanı psikolojisi alanlarından destek alındığı ve modern eğitim teknikleri kullanıldığı için katılımcının yüksek bir dikkatle konuyu irdelemesi sağlanıyor.
  • Belirtilen teknikler sayesinde, katılımcıların kazanımlarını uzun süre unutmamalarını sağlayacak zemin oluşturuluyor.
  • Workshop'umuzda didaktik bilgiye/mesaja yer verilmiyor ve katılımcıların VUCA gerçeklerini deneyimlemesi sağlanıyor.
  • Katılımcılar, ofislerine döndüklerinde hemen uygulamaya alabilecekleri öğretilerle ayrılıyor.
  • Workshop'umuz alışılagelmiş salon tipi eğitimlerden farklı bir atmosferde gerçekleştiği için, katılımcı memnuniyeti yükselmesini sağlıyor.

 

Siz de çalışanlarınıza hayata geçirilebilecek öğretilerle dolu bambaşka bir workshop deneyimi yaşatmak istiyorsanız, bize info@azor-solutions.com adresinden hemen ulaşabilirsiniz.

Azor Brand & People Solutions