Y Kuşağı İş Dünyasından Neler Bekliyor?

Y Kuşağı İş Dünyasından Neler Bekliyor?

14/03/2015 | Emre Başkan
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Y Kuşağı kavramına artık hepimiz aşinayız. Onları daha iyi tanımamız gerektiği, beklentilerini dinlememiz ve bunlara göre adımlar atmamız gerektiği konusunda da hemfikir olduğumuza inanıyorum. Açıkçası, son zamanlardaki trendler de bu inancımı destekliyor. Birçok firma sadece tüketicileri tarafından değil, çalışan nüfus tarafından da tercih edilen olmak istiyor ve bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. Bu çalışmaları yaparken de Y Kuşağı'nı ayrıca mercek altına alıyor. 

Deloitte geçen sene bu konuda dikkat çekici bir çalışma yaptı: "Y Kuşağı İnovasyon

Araştırması". Başlığı sizi yanıltmasın, bu çalışmada söz konusu jenerasyonun gözünden devlet, toplum ve iş dünyası kavramları irdelenmiş durumda. Anlayacağınız oldukça kapsamlı bir araştırma.

Ülkemizin de dahil edildiği çalışmada ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Brezilya, Rusya vb. 17 ülkeden toplam 5.283 katılımcı ile kantitatif online soru formları üzerinden veriler toplanmış. Araştırma sonuçları da dünya ortalamaları ve Türkiye'deki durumu karşılaştırılabileceğimiz şekilde bilgimize sunulmuş.

Araştırmaya göre Y Kuşağı'nın çoğunluğu tercih edilen bir işveren olmak için inovatif bir şirket olunması gerektiğini düşünüyor. Ancak, örneklemin sadece %43'ü inovatif bir şirkette çalıştığına inanıyor. Bu veri ışığında, Y Kuşağı’nın neredeyse yarısının çalıştığı firmadan memnun olmadığını düşünmemiz yanlış olmayacaktır.

Onların yaklaşımı inovasyon konusunda iş dünyasına büyük sorumluluk yüklüyor. Akademik dünya ise bu alanda Y Kuşağı'nın güvenini kazanmış durumda. Özellikle son yıllarda altyapısı iyice oturmaya başlayan Teknokentlerin bu algıda büyük önemi olabilir. Araştırmada geleceğin inovatif insanlarının en karakteristik özellikleri olarak da girişimcilik, iş imkanları yaratmak, yaratıcılık ve akademik-entellektüel yetenek öne çıkıyor. Y Kuşağı'na göre inovasyonun önündeki en büyük engel ise firmaların bütçe sıkıntıları/kısıtları...

 

Anlayacağınız, Y Kuşağı için inovasyon büyük önem taşıyor. Katılımcıların %60'ı inovasyon konusunun bir işin büyümesi için en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyor. Diğer yandan, bir firmanın ne kadar başarılı olduğu konusu irdelenirken sadece finansal performansına bakılmaması gerektiğini belirtiyorlar ve o firmanın "ne kadar inovatif olduğu", “çalışan memnuniyeti”, "topluma katkısı"  gibi konuların da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyorlar.

Bu "topluma katkı" konusuna daha detaylı değinmek isterim. Çünkü, bu başlık Y Kuşağı için en az inovasyon kadar önemli. Hem üzerinde durduğumuz bu çalışma hem de Deloitte'un yapmış olduğu başka bir araştırma (Millennial Survey 2015) bu konuda çok net veriler sunuyor. Onlar daha uzun vadeli hedefleri olan, topluma katkısı olan firmaları taktir ediyorlar. Diğer bir deyişle, gençler bir "neden" uğruna çalışan firmaları tercih ediyorlar. Bu konuyu destekleyen bir başka çalışma da Türkiye İtibar Endeksi... "Türkiye İtibar Endeksi'nin Satır Araları" yazımızda da belirttiğimiz gibi araştırmaya katılan kişiler açık ve net şekilde itibarlı firmaların sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkıda bulunmalarını bekliyorlar. 

Özetlemek gerekirse; Y Kuşağı önlerine sunulan her şeyi birçok açıdan sorguluyor, değerlendiriyor ve en önemlisi dile getiriyor. Ben bunun çok değerli ve her zaman daha iyiyi hedefleyen bir yaklaşım olduğuna inananlardanım. Başarılı bir geleceğin onları iyi anlayabilmemizle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Onları anlamanın zor olduğunu söylemek yerine, neden tam anlamıyla harekete geçmediğimiz konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü, Y Kuşağı beklentilerini aslında çok net şekilde dile getiriyor. 

Sevgi ve Saygıyla,

EMRE BAŞKAN

AZOR BRAND & PEOPLE SOLUTIONS

KURUCU

 

Kaynak: Y Kuşağı İnovasyon Araştırması