İPUCU #50: Hazır Olmak Mı? Hazırlıklı Olmak Mı?

İPUCU #50: Hazır Olmak Mı? Hazırlıklı Olmak Mı?

07/07/2020 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Bugün hala, bazı kurumların belli aksiyonları almak için "uygun şartları" beklediğini görebiliyor, neden beklediklerini sorduğumuzda da "Çalışmalarımız devam ediyor; hazır olunca, başlıyoruz" cevabını alabiliyoruz.

Bunun temel nedeni ise insanın yapısı itibariyle yeni bir sürece başlamadan önce olası tüm riskleri bertaraf etmek ve yolculuğunu rahat, güvenli şekilde yapmak istemesi.

Ancak, bu eğilimimizin VUCA Dünyası gerçekleriyle uyuşmadığını unutmamak gerekiyor. Zira, VUCA ortamında bir sürece ya da bir yolculuğa tam anlamıyla hazır olmak mümkün değil. Günümüz dünyasındaki yüksek belirsizlik ve hızlı değişim hiç planlamadığımız veya öngöremediğimiz problemlerle yüzleşmemize sebep olabiliyor.  

Bu gerçeğe rağmen, spesifik bir proje için tam anlamıyla hazır olmaya çalışmak, mükemmel olmayan bir dünyada mükemmeli aramaya karşılık geliyor ve kurumların harekete geçiş süreçlerini geciktirebiliyor.

Diğer yandan, paradigmamızı değiştirerek hazır olmak yerine hazırlıklı olmaya odaklanmak her şeyi değiştirebiliyorlar. Hazırlıklı olan kurumlar iş yaptıkları dünyada birçok şeyin kontrolleri dışında değişebildiğini biliyorlar ve beklenmeyeni bekliyorlar. Bu yolda başarıya ulaşabilmek için de çalışanlarının adaptasyon yetkinliklerini ve adaptasyon zekalarını geliştirmeye zaman harcıyorlar. Belirsizlik ortamında eskenliklerini ve problem çözme kabiliyetlerini artıracak teknolojilere yatırım yapıyorlar. Böylece, belirsizliğin ağırlı ile eylem halini ötelemiyor, cesur adımlarla hedeflerine doğru ilerleyebiliyorlar. 

Azor Brand & People Solutions