İPUCU #48: Dijital Dönüşümde İnsan Faktörü ve Liderlik

İPUCU #48: Dijital Dönüşümde İnsan Faktörü ve Liderlik

23/06/2020 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Geçen haftaki ipucumuzda M.I.T. Sloan School of Management'dan George Westerman'ın öne sürdüğü dijitalleşmenin bir numaralı kuralı üzerinde durmuştuk. Bugün ise, dijital dönüşüm süreçlerinde yaşanabilen direnci ortadan kaldırabilmek için neler yapabileceğimize odaklanacağız.

Bu gibi dönüşüm süreçlerinde direnci ortadan kaldırabilmek için atmamız gereken en temel adım paradigmamızı değiştirmek ve insanı merkeze koymak. Bunu tam anlamıyla gerçekleştirebilmek içinse nörobilim ve konfor alanı psikolojisi gibi alanlardan destek almak gerekiyor. Zira; nörobilim bizlere insanın bir şeyi neden ve nasıl benimsediği, konfor alanı psikolojisi ise insanın değişim süreçlerindeki davranışları hakkında somut veriler sunuyor.

Atmamız gereken ikinci adım ise, Westerman'ın da dediği gibi dijital dönüşümü teknik bir konu olarak değil, bir liderlik süreci olarak ele almak ve bir vizyon çizmek. Bunu yaparken de, söz konusu değişimin neden gerekli olduğunu, organizasyonu nereye götüreceğini, hem müşteri hem de çalışanlar için ne gibi faydalar sunacağını, çalışanların dönüşümdeki ve dönüşüm sonrasındaki rollerini net şekilde ortaya koymak gerekiyor. Westerman, organizasyonlarımız içinde direnç gösterme potansiyeli olan kişileri bu şekilde sürece dahil edebileceğimizi ve daha sağlıklı, daha verimli bir dönüşüm süreci tecrübe edebileceğimizi söylüyor. Nörobilim ve konfor alanı psikolojisi alanları da insanı değişim süreçlerinde en çok zorlayan konunun belirsizlik olduğunu ortaya koyarak bu argümanı doğruluyor. 

Özet olarak, dönüşüm süreçlerindeki ana aktörün insan olduğunu unutmamak ve onu bilimsel bazda doğru anlamak gerekiyor. 

Azor Brand & People Solutions