İPUCU #17: İş Modelini Bir İdeal Üzerine Oturtan Kurumlar Daha Fazla Büyüyor

İPUCU #17: İş Modelini Bir İdeal Üzerine Oturtan Kurumlar Daha Fazla Büyüyor

29/10/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Jim Stengel tarafından gerçekleştirilen bir araştırma kurumların başarısı ve büyümesi konusunda ezberleri bozan bir sonuç ortaya koyuyor.

Stengel’in 50.000’den fazla markayı incelediği ve rakiplerine göre çok daha hızlı büyüyen kurumları mercek altına aldığı çalışmada, 50 firmanın diğerlerinden farklılaştığı görülüyor. Stengel’e göre söz konusu kurumları diğerlerinden ayrıştıran en önemli unsur, iş modellerini bir ideal üzerine kurmuş olmaları. Diğer bir deyişle, bu organizasyonlar yaptıkları işi faaliyet gösterdikleri alan üzerinden değil, topluma kattıkları değer üzerinden yorumluyorlar. Bu ideali bir pusula olarak kullanıyor, hayata geçirdikleri her projeyi de buna hizmet edecek şekilde kurguluyorlar.

(Örnek: Coca-Cola kendisini içecek sektöründe bir kurum/marka olarak tanımlamıyor. Coca-Cola tüm iş modelini “mutluluk anlarına ilham verme” ideali üzerine inşa ediyor ve ürünlerini bu amaca ulaşma yolunda bir araç olarak görüyor.)

4 KAT FAZLA BÜYÜME

Peki bu 50 firma büyüme konusunda nasıl sonuçlar alıyor dersiniz? Stengel çalışmasında, söz konusu kurumları S&P 500 listesindeki rakipleriyle karşılaştırıyor. 10 yıllık verilere bakıldığında iş modelini idealler üzerine oturtan bu 50 firmanın ROI’si S&P 500’deki kurumların 4 katı kadar daha fazla.

Azor olarak, yıllardır bu alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle iş ortaklarımızın iş modellerini idealler üzerine kurgulamalarına destek oluyoruz. Böylece, rekabette farklılaşabildikleri stratejiler geliştirmelerini sağlıyoruz.

Peki siz işinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

Azor Brand & People Solutions