Markalaşan Departmanlar

Neyi Amaçlar?

Bu modelimiz departmanınızı bir marka gibi konumlandırarak, firmanıza olan katkısını artırmayı ve departmanınızın öneminin hedef kitleler tarafından daha net şekilde anlaşılmasını amaçlar.

 

Ne Sağlar?

  • Gerçekleştirilen birebir görüşmelerle ekibinizde çalışan insanların konfor alanı haritalarını oluşturur. Dolayısıyla departmanınızın harekete geçme sürecindeki pozisyonunu ortaya koyar. Bu aşamada, ilerleyen süreçleri destekleyecek veriler oluşturulur. Çıktılar nöro bilim ve konfor alanı psikolojisi ışığında analiz edilir.
  • Departmanınızı heyecanlandıracak değer önergesinin temel öğelerini belirler.
  • Hedef kitlelerinizin analizini yapar ve departmanınızdan beklentileri net bir şekilde ortaya koyar. (Örneğin; Genel Müdür, Yönetim Kurulu, diğer departmanlar)
  • Departmanınızın var olma nedenini, değer önergesini oluşturur.
  • Bu önergeyi hayata geçirmek için hayata geçirilmesi gereken projeleri yapılandırır.
  • Yıl sonlarında üst yönetime sunulan stratejik plan süreçlerindeki tüm ihtiyaçları karşılar.
  • Ekibinizdeki çalışanların memnuniyetlerini ve bağlılıklarını artırır.

 

Bizimle Tanışmak için Hemen Temasa Geçin

Temasa Geçin