Strateji Danışmanlığı

Neyi Amaçlar?

Firmanızın hedefleri doğrultusunda hem rekabetçi ortamda farklılaşmanızı sağlayan, hem de çalışan insanları heyecanlandıran bir strateji oluşturmayı hedefler. Ana amaç, kağıt üzerinde en iyi stratejiyi geliştirmek değil; hayata geçebilecek, tüm çalışanları topyekün harekete geçirebilecek çıktıyı çıkarmaktır. Bunu yaparken, nöro bilim ve konfor alanı psikolojisi konularından destek alınır.

 

Ne Sağlar?

  • Gerçekleştirilen online anket ve bu süreci destekleyen birebir görüşmelerle firmanızın genel konfor alanı haritasını çıkarır (Cozmo®Map). Tüm veriler nöro bilim ve konfor alanı psikolojisi ışığında analiz edilir.
  • Departman, lokasyon, pozisyon, yaş aralığı ve cinsiyet bazında mikro raporlar sunar. Böylece firmanızı harekete geçirme yolunda ince ve yerinde dokunuşlar yapmanızı destekler.
  • Faaliyet gösterdiğiniz alana dair detaylı bir rekabet analizi ortaya koyar.
  • Firma hedeflerinizi rekabet gerçekleri dahilinde daha iyiye götürebilecek unsurları ortaya koyar.
  • Nöro bilim ve konfor alanı psikolojisi ışığında, VUCA Dünyasının gerçeklerini göz önünde bulundurarak, klasik anlayıştan uzaklaşarak SWOT yerine detaylı bir TOWS analizi gerçekleştirilir.
  • Geliştirilecek stratejinin tüm çalışanlar tarafından daha kolay anlamlandırılmasını ve içselleştirilmesini sağlar.
  • İçselleştirilmiş stratejinin daha kolay hayata geçmesine destek olur.
  • Yol haritası VUCA Dünyası gerçekleri ışığında oluşturulur. Firma içinde “agile” bir yapı kurgulanır.

 

Bizimle Tanışmak için Hemen Temasa Geçin

Temasa Geçin