Siyah Beyaz Görseller Ürünün Özüne Odaklanılmasını Sağlıyor

Siyah Beyaz Görseller Ürünün Özüne Odaklanılmasını Sağlıyor

11/03/2015 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Ajanslar ve Pazarlamacılar tüketicilerin dikkatlerini çekmek için bir çok yöntem üzerinde duruyor. Bunlardan biri de rakiplerinden farklılaşan ambalajlar tasarlamak ve bunları yine farklılaşan renklerle süslemek.

Diğer yandan Ohio State Üniversitesi'nden Hyojin Lee ve üç meslektaşı bu konuya çok farklı bir perspektif getirebilecek bir araştırmaya imza attı. Akademisyenler çalışmalarında aynı ürünlerin renkli ve siyah beyaz görsellerini kullanarak deneklerin yaklaşımlarını incelediler. Araştırmanın amacı görsellerin tüketiciler üzerindeki etkilerini irdelemekti.

Renkli görseller sunulan kişilerin ürünlerin ağırlıklı olarak estetiği ile ilgili kriterlere incelediği tespit edildi. Siyah beyaz görsellere bakan katılımcıların ise diğer gruba göre %50 oranında daha fazla ürünlerin faydalarına ve özüne inceledikleri gözlemlendi. Akademisyenler bunun nedeni olarak siyah beyaz görsellerin dikkat dağıtmadığını ve tüketicilerin genele odaklanmasını sağladığını iddia ettiler. Buna ek olarak da ancak ikincil faydalarıyla rekabette öne geçen markaların bu noktalarına dikkat çekmek için renkleri kullanmalarını tavsiye ettiler.

 

Araştırma bu önerilerle akademik dergilerde yer bulmuş olsa da bu tavsiyeleri genellemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Zira, denek gruplara siyah beyaz ve renkli görseller aynı anda sunulmamış ve "hangisini satın alırdınız?" sorusunun yöneltilmemiş durumda. Yani, bu konuda daha çok ve kapsamlı araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada, sadece belli mecralarda ve özel olarak çalışılmış stratejilerle markalarınızın tüketicilere siyah beyaz görsellerle ulaştırılmasında fayda olabilir. 

Kaynak: Monochrome Forests and Colorful Trees: The Effect of Black-and-White Versus Color Imagery on Construal Level; Journal of Consumer Research